2018 - Ogłoszenia i informacje - lista

Ogłoszenie o wykazie

dotyczy dzierżawy dz. 49/3 w miejscowości Przechody


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

dot. sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 107 o powierzchni 0,2500 ha położonej na terenie wsi Godlewo


Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa 26 komputerów przenośnych

Dotyczy projektu pn J@ w Internecie


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki - Świdrowo"


Ogłoszenie

Ocena jakości wody w wodociągu Białaszewo


Plan polowań zbiorowych

w sezonie łowieckim 2018/2019


Ogłoszenie

dotyczy sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego działki Nr 107 w Godlewie


Ogłoszenie

Ocena jakości wody w wodociągu Wojewodzin


Obwieszczenie

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Grajewo zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.


Ogłoszenie o wykazie

dotyczący najmu części pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie.


Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1870B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo".


Informacja

o dotacji Województwa Podlaskiego dla Gminy Grajewo.


Informacja

o udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.


Ogłoszenie o wykazach

dotyczy:

-dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 29 o powierzchni 0,6000 ha w m. Sienickie osobom fizycznym,

-dzierżawy  części dachu budynku świetlicy wiejskiej w Białogrądach firmie GigaNet.


Informacja

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.


Ogłoszenie

Ocena jakości wody w wodociągu Wojewodzin


Ogłoszenie

Ocena jakości wody w wodociągu Białaszewo


Ogłoszenie o wykazie

dot. dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 379 o powierzchni 0,2500 ha w Ciemnoszyjach dotychczasowemu dzierżawcy.


Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.


Obwieszczenie

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.


Informacja o zatwierdzeniu taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grajewo na okres 3 lat.


Ogłoszenie o wykazie
w spr. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr  67 w Łękowie
Nabór na stanowisko urzędnika wyborczego

Ogłoszenie o wykazach

Dotyczy dzierżawy części działki Nr 58 w m. Flesze dotychczasowym dzierżawcom, dzierżawy części działki Nr 58 w m. Flesze oraz sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 67 w Łękowie.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Grajewie z dn. 16 stycznia 2018 r. Sygn. akt I Ns 373/17

o ustanowieniu kuratora procesowego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Grajewie spadkobierców Ryszarda Krasowskiego


Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o wykazach

dot. dzierżawy działki Nr 342 o powierzchni 0,4600 ha w Sojczynie Borowym dotychczasowemu dzierżawcy oraz sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego działki Nr  71 w Danówku


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Data wytworzenia: 2018-01-15

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-12-18

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-01-15