Ogłoszenie o wykazach

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz.1774) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 07-01-2016 do 29-01-2016 wywieszono na tablicy ogłoszeń   wykazy dotyczące:

- sprzedaży w formie  ustnego przetargu nieograniczonego  działki Nr 216/2 o pow. 1037 ha w Koszarówce,

-sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości Nr 263/1 o pow. 0,0015 ha położonej na terenie wsi Wojewodzin.

W/w  wykazy znajdują się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowościach na terenie których są położone  oraz na stronie www.gminagrajewo.pl  i  BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)273 01 41.

 

                                                                                    

                      WÓJT

      mgr inż. Stanisław Szleter

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2016-01-07

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2016-01-07