Informacja o dotacji Województwa Podlaskiego dla Gminy Grajewo

Grajewo, dnia 5 września 2018 r.

Gmina Grajewo
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo

 

 

INFORMACJA

 

            Zgodnie z § 7 umowy zawartej w dniu 29 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Grajewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego dla Gminy Grajewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Grajewo podaje do publicznej wiadomości, że otrzymane środki finansowe w formie dotacji w wysokości 8 000,00 zł w ramach  udzielonej pomocy wydano na zakup niżej wymienionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego:

            1) motopompa pływająca NIAGARA 2       - 2 szt.,

o łącznej wartości 11 200,00 zł, których zakup opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego w kwocie 8 000,00 zł i ze środków własnych Gminy Grajewo w kwocie 3 200,00 zł.

            Powyższy sprzęt ratowniczo-gaśniczy został przekazany do użytkowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbowie (1 szt.) i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie (1 szt.).

            Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Grajewo, stronach BIP Urzędu Gminy Grajewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grajewo.

 

Wójt Gminy Grajewo

(-)mgr inż. Stanisław Szleter

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Grajewo

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-09-06

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-09-06