Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

WÓJT GMINY GRAJEWO                                                                                                                                                                      Grajewo, dnia 19 stycznia 2018 r.

ul. Komunalna 6
19 – 200 Grajewo

 
O.4424.4.2018

Informacja w sprawie rekrutacji

do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949
i poz. 2203):

 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203);
 • na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 153/XXVII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r.,
  1306);
 • w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym - kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 152/XXVII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 marca 2017 r.
  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1305).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały określone w zarządzeniu Nr 8/18 Wójta Gminy Grajewo z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo w roku szkolnym 2018/2019.

 

Wójt Gminy Grajewo

                Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Szeszko

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-01-19