Ogłoszenie o wykazach

WÓJT GMINY GRAJEWO

 

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz.121z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 28-03-2018 do 18-04-2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące  wykazy  dotyczące;

- dzierżawy na okres 3 lat części działki Nr 58 w m. Flesze dotychczasowym dzierżawcom,  

- dzierżawy na okres 3 lat części działki Nr 58 w m. Flesze,

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego działki Nr  67 w Łękowie.

 

W/w  wykazy znajdują się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowościach na terenie których są położone oraz na stronie internetowej- BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)2730141.

 

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Szleter

          

W załączeniu :

-wykaz  części działki nr 58 we Fleszach

-wykaz  części działki nr 58 we Fleszach

-wykaz działki nr 67 w Łękowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Kuczyńska

Data wytworzenia: 2018-03-28

Wprowadzający: Łukasz Stefanowicz

Modyfikujący: Łukasz Stefanowicz

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Łukasz Stefanowicz

Data publikacji: 2018-03-28