Ogłoszenie o wykazach

 W Ó J T      G M I N Y      G R A J E W O

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz.121z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 21-08-2018 do 11-09-2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące  wykazy  dotyczące;

- dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 29 o powierzchni 0,6000 ha w m. Sienickie osobom fizycznym,

-dzierżawy  części dachu budynku świetlicy wiejskiej w Białogrądach firmie GigaNet.

 

W/w  wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowościach: Sienickie i Białogrądy oraz na stronie internetowej i BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel. (86) 273 01 41.

 

 

                                                                                                                                                                                    W Ó J T

                                                                                                                                                                       mgr inż. Stanisław Szleter

 

           

W załączeniu :

-wykaz działki Nr 29

-wykaz  części dachu

                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Kuczyńska

Data wytworzenia: 2018-08-21

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Modyfikujący: Anna Stelmaszyńska

Data modyfikacji: 2018-08-21

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2018-08-21