Ogłoszenie o wykazie

W Ó J T      G M I N Y      G R A J E W O

 

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz.121z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 04-10-2018 do 25-10-2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń  wykaz  dotyczący  najmu  części pomieszczenia w budynku świetlicy  wiejskiej w Rudzie, przeznaczonego do najmu na okres 3 lat dla dotychczasowego  najemcy

 

W/w  wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości Ruda  oraz na stronie internetowej i BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)2730141.

 

 

                                                                                              W Ó J T                                                            

                                                                           mgr inż. Stanisław Szleter                                                

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Kuczyńska

Data wytworzenia: 2018-10-04

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-10-04