Ogłoszenie o wykazach

Wójt Gminy Grajewo

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r.  poz.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 17-01-2018 do 06-02-2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące  wykazy  dotyczące;

- dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 342 o powierzchni 0,4600 ha w Sojczynie Borowym dotychczasowemu dzierżawcy,  

-sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego działki Nr  71 w Danówku.

 

W/w  wykazy znajdują się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowościach na terenie których są położone oraz na stronie internetowej- BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)2730141.

 

                                                                                                                                                                                     W Ó J T

                                                                                                                                                                       mgr inż. Stanisław Szleter

         

W załączeniu :

-wykaz  działki nr 342 w Sojczynie Borowym

-wykaz działki nr 71 w Danówku 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Kuczyńska

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Modyfikujący: Anna Stelmaszyńska

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2018-01-17