Informacja o zmianie numeru konta

INFORMACJA

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA – WPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Grajewo,

 

        Wójt Gminy Grajewo informuje, że od dnia 12 listopada 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy BS Szczuczyn O/ Grajewo o numerze 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500.

        Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15-go dnia każdego miesiąca na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego lub od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Kasie Urzędu Gminy Grajewo.

Za wszelkie utrudnienia wynikające ze zmiany przepraszamy.

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter