Informacja OSP Ruda

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie informuje, że zakończyła realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z umową zawartą w dniu 02 lipca 2019 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.