Ogłoszenie o wykazach

dotyczące sprzedaży nieruchomości w formie ustnego przetargu nieograniczonego

WÓJT GMINY GRAJEWO

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 17-10-2019 do 07-11-2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące wykazy dotyczące sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego;

- nieruchomości Nr 92/4 o powierzchni 0,1000 ha w m. Przechody,

- nieruchomości Nr 171 o powierzchni 0,9500 ha w m. Przechody

W/w wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości Przechody oraz na stronie internetowej i BIP - ie Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)2730141.

 

 

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter