Ogłoszenie o wykazie

W Ó J T      G M I N Y      G R A J E W O

 

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 21.11.2019 do 12.12.2019 r. wywieszono na tablicy  wykaz dotyczący najmu części pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie, stanowiącej własność gminy, dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie.

W/w wykaz znajduje się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości Ruda oraz na stronie internetowej i  BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)273 01 41.

 

 

                                                                                    

                                                                                                           W Ó J T

                                                                                              mgr inż. Stanisław Szleter

 

 

 

W załączeniu:

-wykaz