Ogłoszenie o wykazie - Dzierżawa działki w m. Wierzbowo

WÓJT GMINY GRAJEWO

 

        Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 05-09-2019 do 26-09-2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 262 o powierzchni 0,0400 ha w Wierzbowie dotychczasowemu dzierżawcy

 

W/w wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowości Wierzbowo oraz na stronie internetowej i BIP - ie Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)2730141.

 

 

 

WÓJT

mgr inż. Stanisław Szleter