Postanowienie Starosty Grajewskiego

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu Starosty Grajewskiego z dnia 08.10.2020

Załączniki do treści