Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Grajewo, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grajewo Nr 179/XXXV/09 z dnia 28.10.2009 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Grajewo Nr 105/XIX/12 z dnia 30.10.2012 r.,  Nr 203/XXXIII/14 z dnia 14.04.2014 r. oraz Nr 188/XXXIII/17 z dnia 18.10.2017 r. Zakres zmiany studium obejmuje tereny położone w obrębie wsi Kurejewka, Mareckie i Dybła.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Biadun

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-02-22

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-02-22