2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Obwieszczenie

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał - po wznowieniu postępowania - decyzję z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: DLI-111.4620.13.2018.NT.8, uchylającą w części decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: DLI.3.6620.24.2017.KS.14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego - powiaty: kolneński i grajewski, uzupełnioną postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM, i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy ww. decyzję Wojewody Podlaskiego.


Obwieszczenie

o  podjęciu przez Radę Gminy Grajewo uchwały Nr 207/XXXVI/18 z  dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Koszarówka.


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: DLI.3.6620.24.2017.KS.14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego - powiaty: kolneński i grajewski, uzupełnioną postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 r., znak: AB-IV.747.2.1.2017.AM.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Agnieszka Szakiel

Modyfikujący: Agnieszka Szakiel

Data modyfikacji: 2019-11-21

Opublikował: Agnieszka Szakiel

Data publikacji: 2019-01-29