Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn. polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym, linią elektroenergetyczną kablową SN 15 kV oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Cyprki


Obwieszczenie

 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego R.6733.11.2015

Obwieszczenie 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  R.6733.12.2015

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego R.6733.13.2015

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego R.6733.15.2015

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej  wraz z przyłączem elektroenergetycznym, linią elektroenergetyczną kablową SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Cyprki – na działkach nr 25/10, 25/6, 25/7, 350/1, 350/2, 122/1”.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK3+2TL, planowanego do realizacji na terenie gminy Grajewo: w obrębie wsi Danówek – na działkach o numerach ewidencyjnych: 109 i 113, w obrębie wsi Koszarówka – na działce o numerze ewidencyjnym 71


Obwieszczenie

zawiadamiające o  skompletowaniu akt w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Wierzbowo, gmina Grajewo – na działkach o numerach ewidencyjnych: 702, 704/2, 704/3, 705/1 i 731.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji w obrębie wsi Popowo na działkach o numerach ewidencyjnych 5/2, 318.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji: w obrębie wsi Popowo  na działkach o numerach ewidencyjnych: 341, 398, 400, 427 i 438.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na terenie gminy Grajewo w obrębie wsi Cyprki – na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 130/1, 133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 138, 147, 149/1, 192/1, 193, 201, 202/1, 350/1, 350/2, w obrębie wsi Flesze – na działkach o numerach ewidencyjnych: 99/1, 99/2, 103, 106.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK3+2TL w obrębie wsi Danówek – na działkach o numerach ewidencyjnych 109 i 113, w obrębie wsi Koszarówka – na działce o numerze ewidencyjnym 71.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obrębie wsi Popowo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 341, 398, 400, 427 i 438.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obrębie wsi Wierzbowo, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 702, 704/2, 704/3, 705/1, 731.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obrębie wsi Popowo, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 5/2, 23/2, 318.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Wierzbowo, na terenie obejmującym działki nr 702, 704/2, 704/3, 705/1, 731


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Popowo, na terenie obejmującym działki nr 5/2, 23/2, 318


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Popowo, na terenie obejmującym działki nr 341, 398, 400, 427, 438”.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej WN, linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Grajewo we wsi Cyprki - na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 130/1, 133/1, 133/3, 133/4, 133/5, 138, 147, 149/1, 192/1, 193, 201, 202/1, 350/1, 350/2 oraz we wsi Flesze - na działkach o numerach ewidencyjnych: 99/1, 99/2, 103, 106.


Obwieszczenie

o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Renaturalizacja układu wodnego rzeka Ełk–Kanał Rudzki”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 157, 158/1, 158/2 i 1095, obręb 0041 Sojczyn Grądowy.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Renaturalizacja układu wodnego rzeka Ełk–Kanał Rudzki”


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenera telefonicznego, posadowionego na czterech słupkach betonowych wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu, w obrębie wsi Białaszewo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji: w obrębie 0035 - Popowo.


Obwieszczenie

dot. skompletowania akt w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Wójta Gminy Grajewo Nr R-RG.6733.15.2013 z dnia 23.12.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego działki nr ewidencyjny 808/4 położonej w miejscowości Białaszewo.


Obwieszczenie o wydanych postanowieniach

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 38, 46, 51, 52, 58/1, 324, położonych w obrębie wsi Popowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest rozbudowa oświetlenia drogowego, w obrębie wsi Wojewodzin.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szymany.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii energetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym  do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w gminie Grajewo, w obrębie wsi: Popowo – działki o numerach ewidencyjnych :38, 46, 51, 58/1 i 324.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Toczyłowo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV,  w obrębie wsi Szymany


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii energetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Popowo, na terenie obejmującym części działek nr 38, 46, 51, 52, 58/1, 324 ”.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Wojewodzin.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego w obrębie wsi Szymany.


Obwieszczenie

dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Toczyłowo, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 179 w obrębie wsi Toczyłowo.


Obwieszczenie

dotyczące inwestycji pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojewodzin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 266/1, 215/3 i 267 położonych w obrębie wsi Wojewodzin.


Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w obrębie wsi Szymany


Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Toczyłowo, na terenie obejmującym działkę nr 179”.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojewodzin, na terenie obejmującym działki nr 266/1, 215/3 i 267”.


Obwieszczenie

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w obrębie wsi Szymany.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 210m, budowy linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV o długości 545m wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV w obrębie wsi Szymany.


Obwieszczenie

dot. uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki”


Obwieszczenie

dot. uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2015-01-09

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2015-01-09