Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV,  budowie linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, planowanego do realizacji: w obrębie 0035 Popowo, gmina Grajewo.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Biadun

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-03-21