Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „GRA4445A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączem energetycznym w msc. Wierzbowo, gm. Grajewo, na terenie obejmującym część działki nr 187/2.