Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Grajewo uchwały

dotyczy sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo"

Załączniki do treści