Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 6,99 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przechody, gm. Grajewo