Obwieszczenie o wyłożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków z terenu dz.ew.nr 119, 120, 124/2, 124/3, 125, 126, 127 z obrębu Danówek oraz dz. ew. nr 43 z obrębu Koty-Rybno, gmina Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie.