Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP.

Załączniki do treści