Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do przetwarzania wybranych grup odpadów w procesie zestalania do odpadów z grupy 19 03 071 (Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06) wraz z przebudową kwatery składowiska na terenie RIPOK w Koszarówce gm. Grajewo”.