Strona Główna BIP Urzędu Gminy Grajewo

 

Herb Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
woj. podlaskie

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

TEL (086) 272 30 00
 

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UGGRAJEWO/skrytka

Numery kont  bankowych Gminy Grajewo w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/Grajewo

 • podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa: 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
 • opłaty za wodę: 22 8768 1013 1310 3105 2000 0380

Wójt Gminy Grajewo
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 16:00

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ESP Urzędu Gminy Grajewo
na Stronie Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Gis Podlasia

GIS Podlasia - narzędzie konsultacyjne

 

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  2021-07-21 12:36:22

  dot. przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, instalacja ogniw fotowoltaicznych, na działce nr 111 i nr 113 w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 110 DJP, we wsi Cyprki

 • Zawiadomienie

  2021-07-20 14:41:37

  dot. Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polski i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

 • Zawiadomienie

  2021-07-20 14:38:29

  dot. Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polski i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP