Strona Główna BIP Urzędu Gminy Grajewo

 

Herb Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
woj. podlaskie

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

TEL (086) 272 30 00
 

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UGGRAJEWO/skrytka

Numery kont  bankowych Gminy Grajewo w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/Grajewo

 • podatki i połaty lokalne, opłata skarbowa: 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
 • opłaty za wodę: 22 8768 1013 1310 3105 2000 0380

Wójt Gminy Grajewo
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 16:00

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ESP Urzędu Gminy Grajewo
na Stronie Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Gis Podlasia

GIS Podlasia - narzędzie konsultacyjne

 

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-06-22 13:05:18

  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek nr 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 393/1, 393/2, 395, 396, 397, 399/1, 399/2, 400, 426/1, 426/2, 162, 341, 438 i działki nr 398, 427 położonym w miejscowości Popowo, gmina Grajewo, części działek nr 64, 71 położonym w miejscowości Uścianki, gmina Grajewo oraz działkę nr 3319/1 i części działek nr 3380, 3319/2 położonym na terenie miasta Grajewo

 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-06-22 08:48:41

  dotyczy: Usuwanie odpadów II

 • Zarządzenie Nr 16/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 05 czerwca 2020 r.

  2020-06-19 12:28:19

  w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Grajewo za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.