Strona Główna BIP Urzędu Gminy Grajewo

 

Herb Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
woj. podlaskie

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

TEL (086) 272 30 00
 

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UGGRAJEWO/skrytka

Numery kont  bankowych Gminy Grajewo w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/Grajewo

 • podatki i połaty lokalne, opłata skarbowa: 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
 • opłaty za wodę: 22 8768 1013 1310 3105 2000 0380

Wójt Gminy Grajewo
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 16:00

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ESP Urzędu Gminy Grajewo
na Stronie Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Gis Podlasia

GIS Podlasia - narzędzie konsultacyjne

 

Lista aktualności

 • Z A W I A D O M I E N I E

  2020-09-22 14:27:47

  dot. budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany

 • Informacja

  2020-09-21 14:06:21

  dot. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

  2020-09-18 13:49:59

  dot. budowy instalacji fotowoltaiczne w m. Kacprowo