Strona Główna BIP Urzędu Gminy Grajewo

 

Herb Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
woj. podlaskie

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

TEL (086) 272 30 00
 

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UGGRAJEWO/skrytka

Numery kont  bankowych Gminy Grajewo w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/Grajewo

 • podatki i połaty lokalne, opłata skarbowa: 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
 • opłaty za wodę: 22 8768 1013 1310 3105 2000 0380

Wójt Gminy Grajewo
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 16:00

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

ESP Urzędu Gminy Grajewo
na Stronie Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Gis Podlasia

GIS Podlasia - narzędzie konsultacyjne

 

Lista aktualności

 • Informacja

  2020-09-29 09:45:11

  dot. protestu przeciwko budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  2020-09-25 09:43:46

  dot. budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 130 w m. Kacprowo

 • O B W I E S Z C Z E N I E

  2020-09-24 14:16:04

  dot. Budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z: kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej doziemnej SN-15kV wraz z kablem sterowniczym, linii kablowej doziemnej nN-0,4kV, złączy kablowych nN-0,4kV, słupa ustawionego w ciągu istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV w gminie Grajewo, w obrębie nr 0007 – Ciemnoszyje